Zo zakladajúcej členskej schôdze Jednoty dôchodcov Vajnory

30.11.2011