Zo slávnostného otvorenia Petangového ihriska v Rakús parku

11.09.2021

V piatok 10.septembra sa v Rakús parku konalo slávnostné otvorenie Petangového ihriska. Okrem aktívnych seniorov z Jednoty dôchodcov sa na podujatí zúčastnil aj starosta Vajnor' Michal Vlček spolu so zástupcami mestskej časti, miestneho farára Jozefa Kovačika a pozvanie na slávnostné otvorenie prijal aj primátor hlavného mesta Matúš Vallo. 

Okrem petangového ihriska pribudli v parku aj šachové stolíky, staré lavičky boli nahradené novými a lavičky boli doplnené aj po bokoch petangoového ihriska. Pretvorenie nevyužívaného priestoru Rakúsovho parku (známeho aj ako Rakús park) zmenilo doposiaľ nevyužívaný park na miesto, kde budú môcť naši seniori, ale aj široká verejnosť aktívne tráviť svoj voľný čas. 

 Nové petangové ihrisko prišiel za prítomnosti členov Jednoty dôchodcov Vajnory otvoriť primátor hlavného mesta SR Bratislavy - Matúš Vallo, starosta Vajnor - Michal Vlček, predseda Jednoty dôchodcov - Ján Krištofič a zástupca Nadácie Bratislava. - Štefan Jurčo. 

Po slávnostných príhovoroch sa o vysvätenie ihriska a jeho prvkov postaral miestny farár Jozef Kovačík. Nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky a hody petangovými guľami, ktoré si vyskúšali takmer všetci prítomní :) Bolo milé vedieť, že v tento slávnostný deň sa tešili pozornosti aj novo osadené šachové stolíky, ktoré si odskúšali zanietení šachisti :) Bolo to veľmi milé dopoludnie a po celý čas vládla v priestore príjemná a uvolnená atmosféra. 

Tento projekt je dôkazom toho, že za dobré veci sa oplatí zabojovať. Je výsledkom práce viacerých šikovných ľudí, ktorým by sme radi touto cestou vyjadrili svoju vďaku:

  • členom Jednoty dôchodcov Vajnory, ktorí počas brigád vykonali záverečné úpravy okolo ihriska - Jánovi a Vierke Krištofičovcom, Márii a Petrovi Zemanovcom, Anne Kusendovej, Milanovi Hlavinovi, Ľubici Neúročnej, Lýdii Ondrisovej, Pavlovi Belajovi, Jozefovi Pochabovi, Milanovi a Tereézii Hlavinovcom, Alžbete Feketovej a Viere Neffe.
  • členom miestneho občianskeho združenia z Klubu rodičov - Monike a Jožkovi Debnárovým, Adrianovi a Danke Sýkorovým a Ivanovi Kulovi
  • mládežníkom - Rikovi Debnárovi, Samuelovi Mlynarčíkovi a Jakubovi Muchovi, ktorí si oddreli lopatovanie, preosievanie štrku a vyberanie lavičiek :)
  • miestnej architektke Ing. arch. Lucii Grigovej za vyhotovenie vizuálov a súčinnosť vždy, keď bolo treba :)
  • ale aj všetkým, ktorí pomohli projekt uskutočniť a podporili jeho realizáciu
  • za podporu financovania ďakujeme Hlavnému mestu SR - Bratislave, ktorá prostredníctvom Nadácie Bratislava poskytla na realizáciu projektu finančný príspevok vo výške 2000EUR. 

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tomto projekte, kompletné informácie o projekte nájdete tu: https://www.vajnorskiseniori.sk/l/jesenne-trendy/