Beseda na tému "týraní seniori" organizovaná v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR

03.07.2021

Aj tento rok plánujeme pokračovať úspešnými besedami, ktoré pre nás zorganozovalo Ministerstvo vnútra SR z odboru prevencie kriminality.. Naposledy sme sa venovali téme týraných seniorov. 

Podujatie sa konalo pod taktovkou odboru prevencie kriminality kancelárie v rámci Národného projektu "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete".

Jeho cieľom bolo zoznámiť seniorov s informáciami, ako sa brániť proti nekalým praktikám a čo treba robiť, aby sa nestali ľahkou obeťou podvodníkov. Lektorom podujatia bol riaditeľ odboru Jozef Halcin, ktorý prítomným vo svojej prezentácii predstavil rôzne spôsoby podvádzania, porozprával im o skutočných príbehoch a premietol fingované video zo série príbehov 

Zdroj: https://desatoro.sk/.https://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=preventivna-beseda-pre-petrzalskych-seniorov