Dôchodcovia: poberajúci dôchodok zo zahraničia sú povinní oznámiť Sociálnej poisťovni sumu do 31.8.2021

29.08.2021

Mili Vajnoráci, ak máte v rodine dôchodcov, ktorí dostávajú dôchodok aj zo zahraničia, informujte ich, že do 31. augusta 2021 sú povinní sumu tohto dôchodku oznámiť Sociálnej poistovni. Tento údaj Sociálna poisťovňa potrebuje pre výpočet 13. dôchodku. V tomto roku ho bude vyplácať už v novembrových výplatných termínoch.Elektronický formulár k nahláseniu nájdete na webe Sociálnej poisťovne: https://esluzby.socpoist.sk/crse/ozd/