Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku so sídlom vo Vajnoroch "ZO JDS Vajnory" - organizačná jednotka OO JDS BA III 

Zátureckého 23/A, 831 07 Bratislava - Vajnory

Štatutár: Ján Krištofič, predseda ZO JDS Vajnory

Klubovňa: Dom kultúry Vajnory, Pod lipami 2, 831 07 Bratislava

Klubové hodiny:

  • Pondelok: 15,00 - 18,00