Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Vajnory

• Sme súčasťou Jednoty dôchodcov Slovensko • Máme 81 aktívnych členov (stav 2020)  • Pravidelne sa spoločne zúčastňujeme na viacerých kultúrno spoločenských a športových podujatiach • Spoločenský život si počas roka spestrujeme spoločnými výletmi a zdravie si utužujeme rekreačno - rehabilitačnými pobytmi. • V našich radoch máme viacero veľmi aktívnych členov, ktorí nás reprezentujú aj na rôznych turnajoch a súťažiach. • Veľkej obľube medzi členmi sa tešia športové hry a turistické zrazy. • Najobľúbenejšou kľudovou aktivitou sú šachové partie a pohybové aktivity plánujeme rozšíriť o pravidelné turnaje v petangu.Naši partneri a podporovatelia

Tu je priestor na zviditeľnenie našich partnerov