Klubové stretnutia

 

Počas roka máme praviidelné klubové stretnutia, ktoré sa konajú v priestoru Klubu dôchodcov v dome kultúry Vajnory (Park pod lipami). 

Plán činnosti na rok 2022 

Plán pre rok 2022 nájdete tu: https://www.vajnorskiseniori.sk/l/plan-aktivit-v-roku-2022/