Klubové stretnutia

 

Počas roka máme praviidelné klubové stretnutia, ktoré sa konajú v priestoru Klubu dôchodcov v dome kultúry Vajnory (Park pod lipami).